Watch Beautiful Women Recite the United Nations' Development Manifesto

How else would the UN get you to learn about their Sustainable Development Goals?
IMAGE UNCCG Philippines

Back in January 2016, the United Nations Development Programme implemented its list of 17 goals for development around the world. These have been called the 17 Sustainable Development Goals—"a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity." They succeeded the UN's Millennium Development Goals, and are now the guidelines and targets that steer the UNDP's policy and funding for the next 15 years, focusing on key areas including poverty alleviation, democratic governance and peacebuilding, climate change and disaster risk, and economic inequality.

Basically, everything you need to believe in and fight for if you'd like to be a conscientious citizen of the world, which, of course you do.

To spread the word about these goals here in the Philippines (where, as a developing country, we need them most), the UN launched a short video yesterday, October 24, in which Filipino citizens and some local celebrities, including Megan Young, Kylie Verzosa, Laura Lehmann, and KC Concepcion, recite a manifesto of sorts. Check it out:

In case you missed anything, here's what they said:

Kinakailangang tayo ang henerasyon na magwawakas sa matinding kahirapan.

Tayo ang henerasyon na pinakapursigidong labanan ang kawalan ng hustisya at hindi pagkakapantay-pantay, at ang henersayon na siya ring susugpo sa climate change.

At ito ang gagawin natin: Ang Sustainable Development Goals—labinlimang-taong plano para sa ating lahat. Sa bawat sulok ng mundo, wala tayong iiwanan.

Mamumuhay tayo sa isang mundong walang sinuman ang dumaranas ng matinding kahirapan.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan walang nagugutom at gumigising sa umagang nagtatanong, “May kakainin ba ngayon?”

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan walang taong namamatay sa sakit na may lunas, at kung saan ang tamang pangangalaga ng kalusugan ay panghabang-buhay na karapatan ng lahat.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay nakakapag-aral at nabibigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan para sa isang masaganang buhay.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ng kababaihan at lahat ng batang babae ay may patas na oportunidad upang umunlad, maging matibay, at ligtas.

Hindi tayo magtatagumpay kung kalahati ng mundo ay naiiwan.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay mayroong malinis na tubig at palikuran, sa bahay, sa paaralan, at sa trabaho.

Mamumuhay tayo sa isang mundong may sapat na enerhiya para sa lahat. Init, ilaw, at kuryente na hindi sumisira sa mundo.

Mamumuhay tayo sa isang mundong umuunlad ang mga ekonomiya, at ang kayamanang tinatamasa ay siya ring magbibigay ng disenteng trabaho para sa lahat.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang ating mga industriya, imprastraktura, at pinakamahusay na inobasyon ay di lamang ginagamit upang magpayaman, kun’di para maiangat ang buhay nating lahat.

Mamumuhay tayo sa isang mundong walang diskriminasyon at labis na di pagkakapantay-pantay sa loob ng ating bansa at sa pagitan ng mga bansa.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lungsod at komunidad ay ligtas, maunlad, at sumusuporta sa mga naninirahan dito.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ibinabalik natin ang ating kinuha sa inang kalikasan.

Mamumuhay tayo sa isang mundong desididong sugpuin ang banta ng climate change.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
Recommended Videos

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan pinangangalagaan natin ang ating mga karagatan.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung pinangangalagaan natin ang buhay sa kalupaan, mga kagubatan, mga hayop, at ang kabuuan ng ating daigdig.

Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan may kapayapaan sa bansa, kung saan lahat ng pamahalaan ay may pananagutan; at isang mundo kung saan mamamayani ang hustisya, at bawat isa ay pantay sa harap ng batas.

At tayo ay dapat mamuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ng bansa at ang kanilang mga mamamayan ay magtutulungan upang isakatuparan ang Sustainable Development Goals sa lahat ng mga tao, at sa lahat ng sulok ng mundo.

Ito ang United Nations Sustainable Development Goals. Tayo na’t kumilos. Sabay-sabay natin isakatuparan ito. Para sa atin, para sa lahat, para walang maiwan.

View More Articles About:
More Videos You Can Watch
About The Author
Miguel Escobar
Assistant Features Editor for Esquire Philippines
View Other Articles From Miguel
Latest Feed
Load More Articles
Connect With Us